En glødende formidler

Else Marie Jakobsen, Krig og fred, detalj. Foto: Johan Otto Weisser

En glødende formidler

Else Marie Jakobsen er en nestor i norsk tekstilkunst. I mange år har hun opprettholdt en stor og variert produksjon. Hun har laget over 500 billedtepper, blant annet 30 altertavler.

2. November 2008


Arbeidene er preget av klare grep, effektive løsninger og enormt engasjement. Perspektivet er totalt subjektivt. Alle elementene i arbeidene har en konkret betydning. Hun er beskrevet som ”en levende protestfestival”. Det er neppe noen overdrivelse.

”Krig og fred” er et teppe vevd på oppdrag til Stiftelsen Arkivet i 2001. Bygningen var Statsarkiv og var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet i krigsårene 1942 – 45. Nå er fengselscellene og torturkamrene rekonstruert, og dokumenterer det som hendte der.

Bygget er overtatt av ulike ideelle orgaisasjoner. Da Else Marie Jakobsen ble spurt om å lage dette arbeidet, tok hun utfordringen og leverte et monumentalt arbeide som forteller historien om krigen sett fra Kristiansand.

Arbeidet er stort, komposisjonen bygget over kraftige diagonaler. Nede i formatet er det en slags grunnlinje som på en elegant måte understreker at dette skal leses fra venstre mot høyre. Elegant er det fordi det ikke er en horisont, men en avgrensing mot et felt. Under linjen veksler perspektivet fra å være et kart, via et skip sett i sentralperspektiv, til landskapet opp mot Arkivet sett nedenfra. Så et synkende skip sett fra siden, under havflaten, og så skip på havflaten, før det er gaten; Karl Johan som Kong Haakon paraderer nedover. Fargene er dynamiske, fra den blanke rosa til skittengult, allikevel er det behersket ved bruk av ulike sjatteringer fra lys til mørke. Hun blander drevent en rekke ulike perspektiver; betydningsperpektiv, sentralperspektiv, kart, skrift og symboler. Men enten det er rafinerte farger som i maiblomstene eller hakekors som mønstre, er alt underlagt fortellingen. Og fortellingen er krystallklar. Else Marie Jakobsen velger side. Her er det ingen tvil om hvem som er fienden og hvem som er venn. Her er det ikke rom for dem som havnet på midten, som valgte feil eller som hadde feil far…

På en måte kan det minne om monumentalmaleriet fra 50 tallet, på en annen måte om den politiske kunsten på 70 tallet. Men det er likevel den tekstile tradisjonen hun hele livet har arbeidet innenfor som holder det sammen til et helstøpt og gripende verk. Kirkekunsten og folkekunsten er aldri langt unna. Hun oppmarsjerer strengt symboler, former og figurer. De ulike elementene disiplineres av at de settes inn i den tekstile, dekorative verdenen som ornament, linje, form.

Arbeidets klare fortelling bæres og foredles av teknikkens påtvungne saktehet og tekstilens variasjon i materialvalg og overflater. På den annen side er hun svært fri i forhold til hvordan tradisjonen og teknikken brukes og utvikles.

Kombinasjonen av et glødende engasjement, klare meninger og faglig tyngde gjør henne til en folkekjær og respektert kunstner. I en alder av 80 år er hun fortsatt istand til å sette sitt preg på samfunnet.

<p>Else Marie Jakobsen, Krig og fred 230x450cm. Foto: Sol Nodeland</p>

Else Marie Jakobsen, Krig og fred 230x450cm. Foto: Sol Nodeland

Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen

Legg inn din kommentar

Navn:
E-post:
Web:
Kommentar:

Husk meg?

Send meg en mail når noen svarer?

Spørsmål:

Hvilken dag kommer før søndag?

svar her: