HØYTEKNOLOGISK TEKSTILKUNST

Hilde Hauan Johnsen, 01001-110 Effluxus til venstre og Horizon til høyre.  Foto: Enok Karlsen

HØYTEKNOLOGISK TEKSTILKUNST

Tech-Stiles er en utstilling med nye arbeider av de tre tekstilkunstnerne Hilde Hauan Johnsen (f. 1953, Tromsø), Ingrid Aarset (f.1958, Bergen) og Jon Pettersen (f.1948, Fredrikstad). Utstillingen er en forlengelse av prosjektet Future Textiles ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og er blitt til som følge av et utstillingssamarbeid mellom i Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø og Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde. Tech-Stiles består av en rekke tekstilarbeider som kombinerer tradisjonell kunsthåndverk med ny, tidsaktuell teknologi.

14. December 2012


Illuminasjon
Hilde Hauan Johnsens to installasjoner, 01001-110 Effluxus og Horizon, har begge en lysende effekt og tilstedeværelse i det ellers mørklagte utstillingsrommet i Nordnorsk Kunstmuseum. Installasjonene består i hovedsak av fiberoptikk – tynne, transparente kabler som vanligvis er brukt i telekommunikasjon og annen industri. Disse kablene, eller trådene, har en kjerne av rent glass eller plast og kan være på tykkelse med et hårstrå. Ved å plassere en lyskilde i hver ende av trådene, sørger Hauan Johnsen for at lyset blir transportert gjennom dem. I 01001-110 Effluxus er virkningen som et fossefall av gyllent lys. De mange trådene i installasjonen faller tungt ned mot gulvet før de brått svinger tilbake opp i møte med taket igjen. Den rene, organiske formen og den vertikale tyngden gir verket monumentalitet.

I Horizon er de optiske fibrene vevd tett sammen til en løpende horisontal form. Kunstneren har ved hjelp av vevstol brukt tradisjonelle teknikker for å få den ønskede spredningen av lys. I motsetning til 01001 Effluxus har Horizon en gjennomgående fargevirkning som deler verket i en øvre og en nedre del. Fargen veksler mellom blå- og grønntoner og gir assosiasjoner til et velkjent naturfenomen – nordlyset. Sentralt for de to installasjonene er et lydspor av kunstneren Maia Urstad. Lydfrekvensene, som tidvis kan minne om radiobølger, tidvis om menneskepust, eller dempede stemmer, aktiviserer og gir en direkte virkning på lysets bevegelse gjennom trådene.

Perspektiv
Lyset er sentralt også i Ingrid Aarsets store, stringente paneler. Ikke bare for å gi liv til dramatiske skyggevirkninger, men konsentrert som elektromagnetisk stråling i et av hennes viktigste verktøy – laserkutteren. Ubønnhørlig skjærer og brenner hun seg gjennom lag på lag av materialer som syntetisk polyester, silke, bomullsseilduk og pleksiglass. Arbeidene er bygd opp av flere rene flater montert med noen centimeters avstand fra hverandre. De todimensjonale flatene fremstår dermed som en tredimensjonal form. Intrikate og repetitive tekstilmønstre gjennomborer de mange lagene, slik at arbeidene får en transparens lik blonder, eller papirklipp.

Det er i renessansemalerienes skildringer av tekstiler i form av bekledning, tepper og gobeliner at Aarset finner sitt utgangspunkt. Orden og symmetri fremkommer av nøyaktig presisjon i mønstrene, men de mange lagene skaper like raskt en følelse av kaotisk uvirkelighet. Mønsteret forskyves og endrer stadig karakter etter hvor blikket fester seg på overflaten, likt et kaleidoskop. Perspektivet forvrenges. Materialenes skjøre sårbarhet fremstår forførende, inviterer deg inn, for så å forandre kvalitet, bli hardt og lukker seg som et stengsel – ugjennomtrengelig og nådeløst.

<p>Ingrid Aarset, fra utstillingn Tech-Stiles. Foto: Øystein Klakegg</p>

Ingrid Aarset, fra utstillingn Tech-Stiles. Foto: Øystein Klakegg

Bevegelse
Jon Pettersens sensuelle tekstiler i naturlige materialer er på sin side ment for å folde seg mykt rundt menneskekroppen. De elleve arbeidene i utstillingen er basert på jacquardvev og varierer i størrelse, fra store overkast til mindre sjal.  Kunstnerens kombinasjon av tradisjonell håndvev og datateknologi i form av maskinstyrt vevstol åpner for kompliserte mønstre og strukturer.  I utstillingen er arbeidene drapert rundt enkle former, noe som viser de mange kvalitetene i stoffet. Fargesprakende tekstiler i natursilke og merinoull gir elastisitet og glans. Mønstrene er hentet fra ulike steder, både i tid og sted. For eksempel 60-tallets klassiske pepita-mønster, eller slangeskinn- og gekkomønster med inspirasjon fra Thailand. I et av arbeidene, Fingerprint, bruker kunstneren sine egne fingeravtrykk og portretter som mønster. Disse kombinerer han også med en såkalt QR-kode, som du kan ta bilde av med mobiltelefonen din og ved hjelp av en app ledes direkte inn på kunstnerens hjemmeside. 

Tech-Stiles er en utstilling som viser oss inn i en tid der teknologien stadig rykker nærmere og smelter inn i våre liv, på et kunstnerisk og materielt så vel som eksistensielt plan. Verkene tar i bruk og aktualiserer på forskjellig vis den teknologi og nyvinninger som er blitt en ugjenkallelig del av vår kultur og vårt hverdagsliv. Kombinasjonen mellom det tradisjonelle håndverk og moderne teknologi i både arbeidsmetoder og materialer skaper nye, uante muligheter innen tekstilkunsten. Møtet mellom håndverk og teknologi er ikke et nytt fenomen, men er en ufravikelig del av en stadig skiftende verden. De elektriske impulsene som på mange måter utgjør store deler av teknologien i dag, binder oss sammen i en stadig større vev av usynlige tråder. Tech-Stiles viser at tekstilkunst, med all sin bredde og materialitet også har uendelig rekkevidde, nå og i framtiden. 

<p>Jon Pettersen, Plura, silke plissé 140x530. Foto Jon Å. Pettersen</p>

Jon Pettersen, Plura, silke plissé 140x530. Foto Jon Å. Pettersen

<p>Ingrid Aarset, Dyp blonde. Bronzino, detalj. Foto: Øystein Klakegg</p>

Ingrid Aarset, Dyp blonde. Bronzino, detalj. Foto: Øystein Klakegg

Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen

Legg inn din kommentar

Navn:
E-post:
Web:
Kommentar:

Husk meg?

Send meg en mail når noen svarer?

Spørsmål:

Hvilken dag kommer før søndag?

svar her: