Systembasert kunst - 100 prosent tekstil

Anne Aanerud, Kunstnerforbundet, Sirkel-Horisontal og Sirkel-Vertikal. Diameter 215cm. Foto: Peder Austrud

Systembasert kunst - 100 prosent tekstil

Anne Aanerud, Ornamenter

Tittelen til denne omtalen kan synes vidløftig, siden utstillingen Ornamenter av Anne Aanerud i Kunstnerforbundet (20.5-11.6.2006) ikke inneholder tekstil. Det vil si at utstillingen viser ikke tekstil slik vi kanskje forventer, eller slik vi tradisjonelt har sett tekstilkunst. Begrunnelsen for tittelbruken er at tekstil er en holdning og ikke et materiale.2 Aanerud baserer sitt uttrykk på tekstil tradisjon og faghistorikk, og med stofflige virkemidler. Slik Jessica Stockholder (installasjoner) og Elina Brotherus (video) defineres som malere utfra holdning, og ikke fra det manglende lerretet.

27. July 2006


Anne Aanerud (f. 1952) har lang fartstid i norsk kunstliv.

Helt siden hun fullførte Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) i 1979, har hun vært en markant aktør i kunstfagfeltet.
Hun har undervist i en årrekke ved Kunsthøgskolen i Bergen, Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og SHKS i Oslo.
Hun er listet med 15 utsmykkings-oppdrag, og gjentatte representasjoner ved års- og landsdelsutstillingene.
Hun er imidlertid en sober utstiller, slik at når hun stiller ut separat i Kunstnerforbundet, er det 10 år siden sist, og en liten begivenhet.

When I think of art I think of beauty. Beauty is the mystery of life.
It is not in the eye it is in the mind. In our minds there is awareness of perfection.
Agnes Martin1

En vanlig måte å inndele kunst i kategorier på, er å si at idebasert kunst er samtidskunst, materialbasert kunst er kunsthåndverk, og kunst basert på funksjon er design.
Dette synes nå å endres, all den tid dette var en kategorisering for å klassifisere ”de andre”, de som avvek fra normalen, de som ikke holdt på med maleri. Eller hva skal vi si om en maler som først velger sitt materiale, dernest hva hun vil gjøre i maleriet?
Tall og systemer basert på konkrete størrelser har hatt og har fortsatt stor innflytelse på hvordan vi oppfatter og evaluerer våre omgivelser og tingene rundt oss. I noen tradisjoner, er tallene et fundamentalt prinsipp som hele den objektive verden oppstår av; de er alle tings opprinnelse og universets underliggende harmoni. De er også grunnlaget for proporsjonene i billed-hoggerkunsten og for rytmen i musikk og poesi.3 Matematikk er forøvrig definert slik hos Wikipedia: ”studiet av mønster og sammenhenger i abstrakte strukturer”.
Anne Aanerud er en kunstner som er opptatt av mønstre og systemer. Dette har hun felles med mange kolleger. Mange tekstilere synes å ha en forkjærlighet for prikker, striper og ruter. I likhet med modernister og matematikere. Dette kalles gjerne urmønstre, vår felles forståelse av, dekoding av og dekonstruksjon av verden. Minste meningsbærende uttrykksgivende tegn er prikk og strek. Den enkleste måten å føre tråder sammen på, er å veve striper.
Interessen for mønsterdannelse ogromlige innspill er også økende innen faget. Edith Lundebrekke med sine relieff av malte trespiler, sist sett i Oslo i Kunstnerforbundet 2004, May Bente Aronsen med sine tredimensjonale utstansede filttepper. Fristende også å nevne Anita Røkke Olsen, en mer lavmælt, men like standhaftig tekstiler, som hele sitt kunstnerskap har konsentrert seg om gridsystemets problematikk.
Aaneruds arbeider fyller andreetasjens to rom. Utstillingen består av seks veggmonterte eksentriske sirkler ca. 215 cm i diameter. Fellestittel på sirklene er Sirkel, med bindestrek til hhv. Balanse, Kors, Tegn, Horisontal, Vertikal og Rotasjon. Sirklene er modellert rett på veggen av utstansede punkter som danner egne mønstre eller strukturer innen sirkelens omriss. Materialet er utstanset malt kork, oljebestandig papp, ulike plasttyper og cellegummi. Noe av dette er overskuddsmateriale fra Kvernvik bruk i Risør. Bedriften stanser ut pakninger, og midten av sirkelen blir tilovers som en prikk. Særlig til skissebruk har dette vært et funn. Men i all hovedsak har hun stanset ut de størrelsene hun ønsket selv. Ofte har hun flere lag materialer i en prikk, slik at ved å stanse/skjære ut slisser får hun frem fargen under. Underliggende lag vises også i siden av prikken. Dette gir forskjellige uttrykk og fargespill avhengig av hvor du står og beveger deg i forhold til verkene.

<p><em>Anne Aanerud, Kunstnerforbundet, Sirkel-Kors og Sirkel-Tegn. Diameter 215cm. Foto: Peder Austrud</em></p>

Anne Aanerud, Kunstnerforbundet, Sirkel-Kors og Sirkel-Tegn. Diameter 215cm. Foto: Peder Austrud

Sirklene fremtrer ved første øyekast som ensfargede, og med en stram plassering. Men ved nærmere ettersyn er ikke dette riktig. Tross det tilsynelatende ordnede uttrykket er det komplekse lag av visualitet. Både mønsterdannelse og farge spilles ut i flere nivåer. Selve sirkelen er et velkjent og dokumentert tegn som i mange religioner og filosofiske systemer står for evighet, uendelighet, helhet og fullkommenhet. Den er uten begynnelse eller slutt. Buddhistene bruker den som tegn på en sirkulær livs- og tidsforståelse med gjenfødelser og nytt liv i sykluser. Denne kulturelle forståelsen, sammen med titlene er med på å skape en klangbunn for opplevelsen av Aaneruds verk. Sirklene er legemsstore og blikket treffer litt i overkant av sentrum. Følelsen av å miste seg selv i disse suggererende dynamiske mønsterhendelsene er påtrengende, og fornemmelsen av uendelighet nydelig.
Aanerud er en kunstner som er tungt inne i utsmykking, og jeg ser denne utstillingen som en fortsettelse av kunstnerens sterke stilling i feltet. Bruken av farge opplever jeg som en kommentar/forslag til denne bruken av vegginstallasjonene. Det er få, men klare farger, svart, hvitt og grått med innslag av klart rødt og lyseblått i sidene. Fargen har elementer av ready-mades tenkning: Denne fargen fantes, derfor brukes den. Holdningen skjerpes av at kunstneren selv uttaler at disse verkene virker i spennet mellom skisser og egenverdi. Spesielt i verket Sirkel-kors er fargebruken flatterende, og sammen med bevegelsen i verket en sterk påminnelse om verdens mangesidighet. Dette verket ble da også innkjøpt av Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk.
Sirkel-kors, Sirkel-horisontal og Sirkel-vertikal har flere og mindre prikker. Særlig disse virker svimlende på en assosiasjonsskapende måte. Sirkel-balanse, Sirkel-tegn og Sirkel-rotasjon har større prikkker i flere lag og tydeligere fargevirkninger. Her er prikkene delt på midten av en spalte som gjør at fargen under trer frem som en strek midt i prikken. I Balanse er disse strekene sentrert utfra midten, i Tegn er de alle horisontale og i Rotasjon som har både rød og svart spalte, følger de omrisset av formen på en kantete måte.
Slik uorden vil representere støy og kaos, vil orden være et uttrykk for skjønnhet, oversikt og klarhet. Å tre inn i utstillingen er en fysisk opplevelse. Omgitt av sirkler større enn meg, opplever jeg sammenhenger større enn meg. Og dette er det som forundrer og fascinerer ved Aaneruds verk. En leken dødsalvorlig undersøkelse som leder til sirkler av mening som evner å sette igang tankeprosesser som er eksistensielle kun ved hjelp av prikker.

1 Beckley, Bill, Shapiro, David, Uncontrollable Beauty: Toward a New Aesthetics (New York: Allworth Press, 1998) 423.
2 Jortveit, Anne Karin ”Hvorfor interessere seg for tekstilkunst om det likevel er kunst?”, Kunsthåndverk 1/05: 10-14.
3Kristoffersen, Marius Vartdal: Tallenes betydning, 1998.

Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen

Legg inn din kommentar

Navn:
E-post:
Web:
Kommentar:

Husk meg?

Send meg en mail når noen svarer?

Spørsmål:

Hvilken dag kommer før søndag?

svar her: