Tiden ting tar

Forsiden “Tekstilkunst” 2006

Tiden ting tar

Tid og erfaring er noen av elementene som synes å gå igjen i dette nummeret av Tekstilkunst.

17. November 2006


Med ord kan du si hva som helst.
Du kan lyve like lenge som dagen er lang,
men du kan ikke lyve når du gjenskaper en erfaring.

Sitatet er hentet fra Louise Bourgeois (fransk/amerikansk skulptør og billedkunstner) og sier noe om at personlige erfaringer og opplevelser er viktige. Erfaringer kan tingliggjøres og gjenskapes i visuelle media. Erfaringer kan transformeres til kunsteriske uttrykk og skape et innhold ut over de estetiske rammer.

Tid og erfaring er noen av elementene som synes å gå igjen i dette nummeret av Tekstilkunst. Tradisjonelt har vi en patrikalsk kunsthistorie - implisitt er det et fravær av den feminine historien. Begreper som nærhet, tilstedeværelse og omtanke har ikke vært klassiske temaer i kunsten. Ser vi nå en trend, mer i retning av aksept, for å ta i bruk den hjemlige intime sfære? Siri Berqvam har i sin masteroppgave bearbeidet kunstnerisk de ”tingene” som omgir oss i hverdagen, trivialiteter som vaskemaskin, støvsuger, brannslukkingsapparat m.m. Gjenstandene er ikke avbildet og stilisert, men kopiert i tredimensjonal form i naturlig størrelse. I en ny kontekst og presentert i tekstilt materiale er de fremdeles gjenkjennelige.  Ved hjelp av den lille forskyvningen som utgjør det uforutsigbare elementet, utfordres mottakerapparatet og det skapes et kunstverk som trigger sansene.

Det er en sendrektig prosess å kopiere husholdningsmaskiner med nål og tråd. Tiden det tar, er med på å gi verket en ny dimensjon; ”Den repetive og maniske handlingen skaper en fysisk tilnærming hos publikum og minner om en kontekst som er gjenkjennlig,” sier den svenske tekstilkunstneren Annika Ekdahl. Tiden er også synlig i hennes verk – det er i handlingen og utførelsen hun skaper sine bilder. Ekdahl vever ting, hendelser og mennesker som er viktige for henne. Hun sparer, samler og fryser tilstander og hendelser. Ved hjelp av teknikk og materiale transformeres bilder og hun forteller historier - gjerne burleske og barokke.

To store mønstringer: Høstutstillingen og Triennalen 06, viser tegn på at tekstilkunsten er i endring.  - Kunstarten nærmer seg andre uttryksformer, skriver Truls Ramberg. Han har anmeldt Høstutstillingen og finner der en generell trend på at media og teknikker blandes. Handlingsrommet for ulike kunstneriske uttrykk er stadig i forandring og bevegelse. Noe som åpner for i sterkere grad å ta i bruk de feminine erfaringene.

Louise Bourgeois har i en årrekke bevisst brukt sitt kvinnelige erfaringsgrunnlag som mor, hustru og datter. Ved å tilføre et psykologisk aspekt bygget på egne opplevelser, skaper hun høyst personlige verk av internasjonalt format. ”Tiden ting tar” – det tok henne femti år og nå et gjennombrudd. Hun følger fortstt sin faste linje og henter inntrykk fra barndommen, i en alder av 94 år. Tid og erfaring - en symbiose av muligheter.

Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen

Legg inn din kommentar

Navn:
E-post:
Web:
Kommentar:

Husk meg?

Send meg en mail når noen svarer?

Spørsmål:

Hvilken dag kommer før søndag?

svar her: