Art Textiles of the World SCANDINAVIA

Art Textiles of the World SCANDINAVIA

Volume 2

Utgiver: Telos Art Publishing (http://www.telos.net)

2005 / 111 sider / Engelsk / ISBN 1-9020150-5-3

I denne oppfølgeren til Art Textiles of the World, vol 1, møter vi ytterligere ti kunstnere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige som har åpnet dørene til sine atelier. Bente Sætrang og Ingunn Skogholt representerer Norge denne gangen.

Smidd fra dypet av nord-europeiske tradisjoner går skandinavisk innovativ tekstilkunst inn i det 21. århundre med en kombinasjon av det elementære og raffi nerte som man kan miste pusten av, sier redaktøren i sitt forord til boken.

Ulike temaer tas opp, slik som bånd til naturen, lengsel etter lys, bruk av tradisjonelle teknikker som veving, håndtering av moderne teknologi samt dynamisk involvering i arkitektonisk setting.

Den enkelte kunstner vies et kapittel på ti sider, med rikt billedmateriale som viser utvalgte verk. I tillegg presenteres kunstneren med biografi sk oppdatert informasjon.

Etter redaktørens forord er ordet gitt til kunstnerne selv. Som i tidligere bøker i denne serien opprettholdes den muntlige og til dels personlige tonen.

Boken viser skandinavisk tekstilkunst med et stort spenn i materialvalg og uttrykksformer samtidig som den gir en lett tilgjengelig presentasjon av kunstverkene og kunstnerne bak.