Else Marie Jakobsen

Else Marie Jakobsen

Levd liv
Vevd liv

Forfatter: Janne Leithe

2012 / 214 sider / Norsk / ISBN-978-82-303-2210-9

Else Marie Jakobsen (1927-2012) brukte veven som et redskap til å formidle det hun mente og trodde på. Hun integrerte billedveven i det offentlige rom. Kunsthistorikeren Janne Leithe har skrevet en informativ bok om et engasjert liv og et produktivt kunstnerskap. Gjennom 583 vevde tepper har Jakobsen tydeliggjort sine synspunkter i samfunnsdebatten der det kunstpolitiske alltid var viktig. Hun ble omtalt som en levende protestfestival og vevde seg inn i problemstillinger. Jakobsen var en historieforteller som uttrykte seg med et mangfold av detaljer i collageliknende komposisjoner. I likhet med Hannah Ryggen brukte hun veven som et instrument i kampen mot urett.

Jakobsen kjempet for anerkjennelse av billedveven som kunstuttrykk. Hun mente tekstilkunsten ikke hadde fått sin fortjente plass i kunstfeltet og kunsthistorien. I utsmykkingsoppdraget til Universitet i Bergen ville hun hedre og synliggjøre sine forgjengere og kolleger. Billedteppet Den røde tråden (1981-82) er 90 m2 stort og tegner et bilde av de kvinnene som har vært viktige utøvere av det vevde kunstuttrykket fra middelalderen frem til vår tid. Tekstilhistorien blir her visuelt formidlet og strategisk plassert i det offentlige rom.

Janne Leithes bok er blant annet basert på samtaler med Else Marie Jakobsen. Gjennom intervju evner forfatteren å formidle Jakobsens stemme og engasjement, fra tekstilkunst, ytringsfrihet, byutvikling, likestilling til menneskeverd og tro. Boka gjengir direkte sitater fra Jakobsen, som varselsignaler trykt på rosa papir, blir vi innviet i Jakobsens bevisste holdning til liv og kunst. 
Levd liv Vevd liv er inndelt i fire deler: detaljer, tekstdel, verksdel og appendiks. Hver del slutter / begynner med rosa papir og markeres med sitat av Else Marie Jakobsen.

Del 1.  Første del består av forord og store utfallende detaljbilder. Et imponerende billedmateriale fotografert av Kjartan Bjelland.  Bjellands nærsynte foto fremhever Jakobsens bruk av ulike materialer og teppenes forskjellige teksturer. En noe uvanlig introduksjon til Jakobsens monumentale billedtepper. Ikke desto mindre interessant, nettopp fordi det
karakteristiske ved hennes billedspråk er en frodig detaljverden, et mikrokosmos, satt sammen til et makrokosmos.

Del 2. Tekstdelen består av introduksjon med biografi over Else Marie Jakobsens utvikling som tekstilkunstner og samfunnsdebattant. Deretter følger en presentasjon av de vevde teppene, ordnet i kapitler ut fra motivets innhold. Inndelingen i serier, gjør teksten mer interessant enn om billedteppene var blitt presentert kronologisk. Janne Leithe har et godt språk.  Formidlingen av Jakobsens fortellerglede og engasjement er lett tilgjengelig og skaper lyst til å se teppene i det virkelige rom.

Del 3 består av fotografier av om lag 100 billedtepper. Flere av teppene til utsmykking i kirker er fotografert på stedet i sin rette kontekst. Dette gir et unikt inntrykk av monumentaliteten i Jakobsens billedvev. Siste del inneholder blant annet en tidslinje over utdanning, utstillinger og utsmykkinger - Verksliste ordnet i alfabetisk orden gjør boka til et brukervennlig oppslagsverk.

Levd liv vevd liv har blitt til i løpet av 2012. Else Marie Jakobsen døde desember 2012, 85 år gammel. Hun rakk ikke å se boken ferdig.  Det er synd. Den står i stil med kunstnerens solide og engasjerte vevde tepper og gir leseren lyst til å stifte nærmere bekjentskap med hennes billedverden. Janne Leithe har utgitt boken på eget forlag. Det tyder på at ingen forlag har vært interessert i bokprosjektet og forteller vel også noe om manglende interesse for tekstilkunst i forlagsbransjen.