Kunstnerisk utsmykking i offentlige bygg

Kunstnerisk utsmykking i offentlige bygg

Milde føringer eller styrt kunst?

Forfatter: Brit Anne Botheim

Masteroppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Vår 2006 / Norsk /

Tema for masteroppgaven er kunst i offentlige bygg på regionalt nivå; hvordan utsmykkingsordningen fungerer i praksis og hvilke overordnede prinsipper som er styrende. Oppgaven fokuserer på de føringer som er tilstede i prosessen, belyser praksis, formelle og ideelle krav og drøfter hvordan dette påvirker valget av kunstnere og kunstform. Botheim undersøker blant annet følgende spørsmål; Hvordan fungerer komitearbeidet? Er kvalitet et overordnet mål, eller er det andre hensyn som veier tyngre ved valg av kunstner/kunstverk? Hvordan virker regelverk og føringer på resultatet? Botheim har fulgt prosessen i utsmykkingskomiteen på nært hold ved å delta som observatør på møtene ved Hamar katadralskole frem til ferdig utarbeidet utsmykkingsplan.

Oppgaven er tredelt. Del 1 er en teoretisk og generell del som definerer begrepet ”offentlig utsmykking”, samt praksis og gjennomføring av utsmyk- kingsoppdrag. Del 2 beskriver utsmykkingen av Hamar katedralskole. Del 3 inneholder drøftinger og konklusjon. Masteroppgaven er velskrevet og gir en lett fattelig innføring i hvordan utsmykkingsarbeidet har utviklet seg, dets historikk og praksis. Et aktuelt bidrag i debatten omkring ordningen og institusjonen; Utsmykkingsfondet for offentlige bygg har i år skiftet navn til KORO for å vise at virksomheten omfatter mer enn bare offentlige bygg. Oppgaven er ingen brannfakkel i debatten om utsmykkingsordningen, men Botheims kritiske synspunkter gir grunnlag for diskusjon og er et viktig bidrag i den evalueringen som KORO nå er i gang med.

For bestilling: .(JavaScript must be enabled to view this email address)