Radical Lace & Subversive Knitting

Radical Lace & Subversive Knitting

Forfatter: David Revere McFadden

Utgiver: Museum of Arts & Design, New York

2007 / 156 sider / engelsk /

Katalogen til utstillingen radical lace & subversive knitting, vist på Museum of Arts & Design i New York fra januar til juni i år, er et viktig supplement til selve utstillingen. Den er et dypdykk i de forskjellige kategorier av tradisjonelle strikke- og hekleteknikker i utradisjonelle materialer eller nye teknikker og teknologi i tradisjonelle materialer.

De førti inviterte kunstnere med ulik tilnærming til sitt medium, presenteres hver med 4 sider tekst og bilder. Presentasjonen gir et tankevekkende innblikk i kunstnernes intensjon og arbeidsmetoder. Ved å lese om kunstnernes intensjoner, seriøse forskningsarbeid, utprøving av materialer og teknikker slår det meg at verket kan bli så komplisert eller forenklet at ideen ikke når frem til publikum. Det man observerer er det dekorative, mengden materiale eller komplekse konstruksjoner, mens den kunstneriske intensjonen ofte blir borte underveis. Det er først når jeg leser om kunstnerens tanke bak - hvorfor og ikke hvordan, at verkene blir interessante.

Katalogen er, som utstillingen inndelt i seks hovedtemaer; Corporal Construction, refererer til menneskekroppen indirekte gjennom bilde eller innhold og direkte gjennom kostyme. Matters of Scale utforsker hvordan størrelse kan influere på tilskuerens erfaring og forståelse for verket. Light Construction, utforsker transformasjon av lys som et internert element i verket. Interconnections, inkluderer kunstnere som uttrykker sitt engasjement gjennom prosesser som involverer og aktiviserer publikum. Creative Deconstructions, presenterer verk av kunstnere som subtraherer istedenfor å addere i sine prosesser; ved å skjære, lage hull, punktere eller etse bort materiale. The Beauty of Complexity, fremhever skulpturelle verk definert gjennom intrikate strukturer og komplekse manipulasjoner av materiale.

Katalogen er rikt illusteret med godt billedmateriale og utsøkt grafisk design. Den tilfører utstillingen en ytterligere dimensjon og er et viktig bidrag for å forstå både kurator og kunstnernes intensjon og bakgrunn. Katalogen gir hver enkelt kunstner og kunstverkene bedre presentasjonsbetingelser enn på selve utstillingen.

For bestilling: http://www.madmuseum.org