TAPESTRY A WOVEN NARRATIVE

TAPESTRY A WOVEN NARRATIVE

Forfatter: Timothy Wilcox / Fiona Mathison

Utgiver: Black Dog Publishing, London UK

2012 / 207 sider sider / engelsk tekst /

TAPESTRY a woven narrative gir en pedagogisk innføring i billedvevens teknikk og historie, fra middelalderen og frem til vår tid med vekt på nyere tekstilkunst.
Boka kan deles inn i tre hovedkapitler: Historiske essays, samtidsvevere fra ulike land og presentasjon av tre kommersielle veveverksteder.

Timothy Wilcox beskriver utviklingen fra sen middelalder til opplysningstiden, fra statlig veveproduksjon og offentlige bedrifter til en mer kunstnerisk bevegelse hvor motivasjonen var rettet mot individuelle verksteder med vekt tekstilmediets kvaliteter.
               
Fiona Mathison tar for seg utviklingen i den moderne tekstilkunsten. Fra William Morris og Art and Craft bevegelsen, via Bauhaus og Anni Albers hvor viktig forskning, eksperimentering og teoretiske analyse i tekstilt materiale la grunnlaget for begrepet tekstilkunst. Artikkelen avsluttes med polske Goshka Macuga, som er aktuell på årets Dokumenta, og hennes skulpturelle installasjon i Whitechapel Gallery, basert på Picassos vevde versjon av Guernica.

Trettito samtidskunstnere fra ulike land er presentert med tekst og bilder, hvor av to fra Norge: Ann Naustdal og Unn Sønju.

Tre profesjonelle vevestudios blir omtalt: Det australske veveverkstedet (ATW) i Melbourne, Doyecot Studios i Edinburgh og West Dean veveverksted i West Sussex, UK. En type veveverksteder som vi ikke har i Norge, men kan sammenlignes med Norsk Billedvev AS som ble avviklet på 60- tallet.

Tapestry a woven narrative er stor og tung med tykt papir og flotte bilder. A coffee table book, en salongbordbok til dekorasjon, og et oppslagsverk til nytte og informasjon.

Boken kan bestilles hos Jessica Atkins,  .(JavaScript must be enabled to view this email address)