SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Aktuelt: Kunngjøringer


Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger er nominert til Kunstkritikerprisen 2017

Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger er nominert til Kunstkritikerprisen 2017

Gruppeutstillingen Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger, som markerte Norske tekstilkunstneres (NTK) 40-årsjubileum, er nominert til Kunstkritikerprisen 2017 av Norsk kritikerlag.

Begrunnelse for nominasjonen

Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger
Kunstnerforbundet, Oslo (vises for tiden i Stavanger Kunsthall) 24. mars – 30. april 2017.

Kuratert av Kirsti Willemse (prosjektleder) og John K. Raustein fra NTK, kunstner Bente Sætrang, og daværende daglig leder i Kunstnerforbundet Wenche Volle. Organisert av Norske Tekstilkunstnere (NTK) i anledning deres 40-års jubileumsutstilling.

Jubileumsutstillingen Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger nomineres for faglig romslighet, historisk bevissthet og høy kunstnerisk kvalitet.

Markeringen av et kunstnerorganisasjonsjubileum ble også et løft kunstnerisk som demon­strerte estetisk mangfold, historisk takhøyde og nåtidens bredde. Tiltaket ble samtidig en på­minnelse om kunst(ner)politikkens betydning; for fastholdelsen av et felt og for utøvernes uttrykksmulighet. Til tross for alle trådene den samlet, var visningen både godt fundert, kurat­ert og utstilt/ montert. Publikum møtte en sjenerøs og ambisiøs markering dominert av en uær­­bødig omgang med kategorier og et mangefasettert søkelys på viktige samfunnsspørsmål sett i bakspeilet så vel som fremover.

Utnyttelsen av lokalene, inklusive fasaden og taket på det indre gårdsrommet, viste spennvidden i mediets muligheter. Som tverrinstitusjonelt tiltak kommuniserte dette også et større bakteppe av viktig frigjøringsdiskurser (relatert til både Kunstneraksjonen og datidas kjønnsrollediskusjoner). Ansamlingen av eldre og nytt, historiske og nålevende kunstnere, nyutdannede og etablerte navn, fremstod helhetlig og stringent, og med et klart bud om stor materiell kompetanse og eleganse.

Ida Hauglands anmel­delse sa følgende: «Tekstilkunsten slipper sjelden unna tankespinneriet om det nære og hverdagslige som ligger i materialets natur. Myke objekter som kan varme og gi trygghet. Som kan skjule det vi ikke vil vise, eller omvendt. Utstillingen på Kunstnerfor­bu­ndet legger ikke skjul på det naturlige opphavet til kunstformen. De viser likevel en mang­fol­dig utstilling som fanger flere dimensjoner av den tekstile tradisjonen uten at det blir rotete».
http://www.kunsthandverk.no/anmeldelser/2017/3/29/sammenknyttede-arbeider

De andre nominerte er:

Kitty Kielland – Fri luft, Stavanger Kunstmuseum / MUST (16. juni–29. oktober 2017), Lillehammer Kunstmuseum (18. november 2017–29. april 2018), og Haugar Vestfold Kunstmuseum (26. mai–16. september 2018).

Sámi Dáiddamusea, Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) 15. februar–16. april 2017.