SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Aktuelt: Kunngjøringer


TKANKA! Polsk innflytelse på norsk tekstilkunst.

TKANKA! Polsk innflytelse på norsk tekstilkunst.

Velkommen til en samtale omkring den polske innflytelsen på norsk tekstilkunst.
Kunstnerforbundet torsdag 27. april kl 16 -18

I årene 1960 til 1990 dro syv tekstilkunststudenter fra Norge til de ulike kunstakademiene i Polen. De første som dro kom i kontakt med miljøet rundt Magdalena Abakanowicz, mens de som dro senere kom i kjølvannet av det som har blitt kalt den ”tekstile frigjøringen”. Denne frigjøringen hadde sitt senter i Polen, i en ellers så strengt kontrollert del av Europa. Hvilke tendenser og inntrykk tok kunstnerne med seg tilbake til Norge? Hvordan endret deres kunstnerskap seg? Hva hadde denne utvekslingen å si for utviklingen av den norske samtidige tekstilkunsten?
Møt seks av disse kunstnerne til en samtale omkring den polske innflytelsen på deres virke som kunstnere og på den norske tekstilkunsten generelt.

Initiativtager til arrangementet er Gunvor Nervold Antonsen i samråd med NTK.

Program:
Runa Boger innleder med et utdrag fra sin masteroppgave; Magdalena Abakanowicz og Norge: stilskaper eller frigjørende forbilde? Deretter samtaler panelet. Det vil bli fremvisning av bilder og film samt eldre polske trykksaker om emnet.

Tilstede i panelet: Brit Fuglevaag, Siri Blakstad, Runa Boger, Bente Sætrang, Marianne Mannsåker og Synnøve Øyen.
Moderator: Gunvor Nervold Antonsen

Enkel servering.

Bilde: Polen, Siri Blakstad, 1966