SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Ane Lan


Ane Lan
ANIMUS CENTRI

20. oktober - 20. november 2011

Utstillingen åpnes med en performance av Ane Lan sammen med Rikke Lundgreen, Birgitte Fjeld Bjørsvik og Aurora E. Sandlilje .

SOFT galleri har gleden av å presentere performancekunstneren Ane Lan. 
Gjennom performative aksjoner iscenesatt i video/film, foto, eksperimentell musikk og teaterforestillinger undersøker han kjønn og identitetsproblematikk. Ane Lan er spesielt opptatt av å sette spørsmålstegn ved hva vi legger i begrepet identitet og individualitet, med utgangspunkt i teorier som problematiserer forholdene mellom globaliseringsprosesser, massemedia og sosiale systemer. Navnet ANE LAN er en adapsjon av navnet til den kjente kvinnelige sufragetten Anne Land som levde i Storbritannia på begynnelsen av forrige århundre.

Utstillingen ANIMUS CENTRI består av en serie med tegne/tekstilobjekter, en videoinstallasjon og et performancearbeid som vises på åpningen.

Tematisk tar utstillingsprosjektet utgangspunkt i Jacob Böhmes teosofiske lære. Jacob Böhme (1575-1624) var en tysk filosof og kristen teosof som ble stemplet som kjettersk i sin samtid. Hans skrifter ble kjent først etter hans død. Böhmes uttrykk for kristen mystikk var hverken preget av ekstase eller av kontemplativ ro, men av indre erkjennelse. En viktig del av Böhmes erkjennelser er Gud og mennesket (Adams) iboende androgynitet som han ser i forhold til en større fortolkning av naturkreftene, syndefallet og det onde. For Böhme er ikke det onde, og syndefallet separert fra Guds skapervek men en nødvendighet for Guds selverkjennelse. Gud gav mennesket fri vilje for at Gud skal kunne forstå seg selv og sitt skaperverk, og da menneskene også er en del av Gud, forstå Gud og derigjennom erkjenne seg selv.

ANIMUS CENTRI tar utgangspunkt i Böhmes kosmologiske tenkning hvor han konsentrer seg om 7 forskjellige naturkrefter (og planeter) som hver og en representerer en spesiell kraft som virker i menneskets kropp og ånd. Senere filosofer som Boris Mouravieff og Georges Gurdjieff har bygget videre på Böhmes tenkning på dette området og utviklet the law of three og the law of seven som matematiske prinsipper.

Ane Lan ( Eivind Reierstad ) er født i 1972 og bor og arbeider på Kløfta.
Han har studert ved fagområdet for tekstil og farge (KhiO), uteksaminert i 2002.
Ane Lan har deltatt på en rekker utstillinger og festivaler internasjonalt i de 10 siste årene. Blandt andre The Whitney Museum of American Art i New York, Paco das Artes i São Paolo, Venezia biennalen i 2005, Istanbul biennalen i 2007. I Norge har han hatt separatutstillinger på Henie Onstad Kunstsenter, Galleri F 15 og Fotogalleriet. Ane Lan er også aktuell med separatutstilling på Museum of Contemporary Art i Krakow, og premiere på teaterforestillingen A SPIRITI under Meteor internasjonale teaterfestival i Bergen i oktober.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Fond for Lyd og Bilde. 

Pressekontakt: Karianne Sand, .(JavaScript must be enabled to view this email address), 47481770

Ane Lan

Principunio. Performance på åpningen. Fotograf Silje Storm Fredriksen

Ane Lan

Principunio. Performance på åpningen. Fotograf Silje Storm Fredriksen

Ane Lan

Principunio. Performance på åpningen. Fotograf Silje Storm Fredriksen