SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Anne-Gry Løland


Anne-Gry Løland
REKONSTRUERT LANDSKAP

18. november – 17. desember 2006

“Det vakre i det uperfekte”
Bygge opp og rive ned er stikkord Løland har benyttet seg av for å få frem forholdet mellom skjønnhet og ødeleggelse i det monumentale arbeidet “Rekonstruert landskap”. Mønstre oppstår og forsvinner, for så å mutere og skape nye mønstre.
“Eg er opptatt av det forgjengelige, det som forsvinner. Eg vil få fram eit skjørt uttrykk, der ein kan få inntrykk av at tekstilen går i oppløysning. Den fysiske tekstilen som står att kan virka tilfeldig og ustyrelig, mens skyggen på veggen er konkret og tydleg. Den skapar rom og dybde i arbeidet.”

Lølands arbeid vakte oppsikt på avgangsutstillingen i Bergen og ble innkjøpt av Norsk kulturråd, en uventet heder for en debutant.

Styreleders introduksjon til utstillingen:
Når vi nå har invitert Anne-Gry Løland som Softs første utstiller er det fordi vi opplever Lølands arbeider som sterke og nyskapende, som en utfordrende stemme, men også fordi de berører sanser med sin emosjonelle vakkerhet.

I hennes arbeider finnes en tilbakeholdenhet. Vi aner at så mye er borte. Vi ser fragmenter som står igjen, ett nettverk av små biter som holder det hele sammen. Disse små bitene, har de falt ut av en helhet, eller er de kanskje alt som er igjen av en helhet…? Løland sier selv at hun er opptatt av tekstilens mange lag, også de immaterielle aspektene. Hun søker at mønsteret oppleves som ukontrollerbart, at det skal erfares med hele kroppen. Og for meg ser det ut som hun har lett seg frem til et punkt der hun får verket til å åpne seg, mot referanser, historier, poetikk. Det gåtefulle, men også det faktiske. For det ligger en fysisk tyngde i måten verket sprer seg ut på, skyggespillet illuderer letthet, men vi aner tilstedeværelse av en masse.

Det er et arbeide som entrer rommet på flere nivåer. Da er det fint å ha Anne-Gry Løland som første utstiller på Soft, som også skal entre et rom.

Anne-Gry Løland