SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Britt Smelvær


Britt Smelvær
Destinasjon Damaskus

21. oktober - 21. november 2010

SOFT galleri ønsker velkommen til åpning torsdag 21. oktober kl. 19.00. Utstillingen åpnes av tekstilkunstner og direktør ved Trondheim Kunstmuseum, Randi Lium.

Britt Smelvær har de seneste årene arbeidet med ornamentikk som tema. Et langvarig opphold i Damaskus i perioden 2008-09 har således dannet grunnlag for dybdeundersøkelser innen den islamske ornamentikkens estetiske, filosofiske og historiske tradisjoner. Ved SOFT galleri presenteres nye arbeider basert på erfaringer og kunnskap fra oppholdet i Damaskus.

Arbeidenes grunnleggende tematikk relateres til den islamske verdensanskuelse som blant annet tilkjennegir et skille mellom ”den utvendige” og ”den innvendige” verden. Definisjonen betegner forholdet mellom den materielle og den åndelige verden, samt anskueliggjør en lagvis inndeling av livets modningsfaser. Lagene erkjennes av mennesket gjennom modning, fordypning og forskning, og består av de fem trinnene Nasut, Malakut, Jabarut, Lahut og Huwa.

Når den lagvise orden visualiseres står spesielt det tradisjonstunge tikantmønsteret sentralt. Den harmoniske og symbolladete formen utgjør en grunnleggende ikonografi som formidler forbindelsen mellom, og forståelsen av, den jordiske og kosmiske helhet i islamsk filosofi.

Tikantmønsteret utgjør på denne måten en fremtredende inspirasjon også i Smelværs seneste arbeider, og skaper et felles omdreiingspunkt i lesningen av verkene. Gjennom ulik materialbruk, som lysstoffrør, vindusfolie, treverk og papir, presenteres to- og tredimensjonale arbeider som tematiserer og problematiserer den islamske ornamentikkens iboende egenskaper og visuelle forståelse.

Britt Smelvær (f.1945, Årdal) bor og arbeider i København, Danmark. Hennes mangeårige kunstnerskap spenner over et bredt spekter av mediale teknikker og uttrykk innen tekstil og papir; herunder todimensjonale verk, objekter, intallasjon og landskapskunst. Smelvær arbeidet som professor ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) i 1993-97. Hun har avholdt en rekke separautstillinger i Norge og internasjonalt, bla. Unge Kunstneres Samfund (UKS), Galleri F15, Bergen Kunstforening, Den Norske Ambassade, København, Hå Gamle Prestegard, Galleri 360 grader, København og Galleri Mortensen & Markman, Fuglsang, Danmark. Smelvær har stått for en rekke usmykninger i Norden, bla. Abel Ungdomsskole, Gjerstad, Helse Førde, Fylkessykehuset i Sogn og Fjordane, og Verdipapirsentralen, Oslo. Hennes arbeider er innkjøpt av bla. Nasjonalmuseet, Norsk kulturråd, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Utstillingen er støttet av Statens Kunstråd, Danmark

Pressekontakt: Janicke Iversen, .(JavaScript must be enabled to view this email address), 47481770

Britt Smelvær Britt Smelvær Britt Smelvær Britt Smelvær Britt Smelvær