SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Clare Thornton

"Pleats and Folds 4" Video work

Clare Thornton
PLEATS & FOLDS

16. april - 29. mai 2009

Soft galleri er stolt over å kunne presentere en separatutstilling av den engelske kunstneren og kuratoren Clare Thornton.

Thornton viser en helhetlig installasjon som består av tekstil, skulptur og video. Arbeidene er utledet av et residency-opphold ved Arnolfini Art Center i Bristol, der kunstneren gjennom empiriske studier har samlet private historier og objektrelaterte minner fra byens eldre lokalbefolkning. Relasjonell kunstpraksis kjennetegner og legitimerer Thorntons kunstpraksis, der prosjektene utledes og avhenger av andre menneskers deltagelse.

Tilsvarende en sosiologs arbeidsmetode arbeider Thornton med utgangspunkt i en form for sosiokulturell samfunnsanalyse. Med kunstneriske virkemidler transformerer og materialiserer kunstneren enkeltindividers historier til et visuelt billedspråk. Skjulte og private livserfaringer gis nytt liv og løftes frem som tilgjengelige, men også abstraherte tablåer for refleksjon. Grunnlagsmaterialet for kunstprosjektet er hentet fra ordinære menneskers liv, og gis tilbake til samfunnet og til kunstpublikumet som et spisset budskap. Tilsvarende en poet, en komponist eller forfatter er Thorntons formål å understreke den historie og tidsånd vi alle er produkter av og deltagere i. Dette gjør hun ved å sirkle inn enkeltmenneskets tilstedeværelse og betydning. Ved å bevege seg i et mikro/makro-spenn, gis individet og dets livserfaringer representativ funksjon og universell betydning.

Hovedverket i utstillingen er et barokkinspirert pipekrave-objekt. Objektet kan anses som et distinkt symbol og bærer av tunge referanser til særlig den europeiske kulturhistorie. Pipekraven, som isolert sett er et vakkert visuelt objekt, tilskrives likevel en tradisjon som peker tilbake til en klerikal og borgerlig maktæra der fattigdom og undertrykkelse preget samfunnets øvrige forhold. I Thorntons regi er objektet behengt med sølvamuletter, noe som på et metaplan representerer de individuelle historiene kunstner selv har akkumulert i sine studier og som utstillingen for øvrig består av.

Clare Thornton definerer sitt kunstnerskap som interdisiplinært og samarbeidsbasert. Hun jobber sjangeroverskridende med visuell, performativ og håndverksbasert kunst, og får brukt sin utdannelse innen performance, teater og kostymehistorie, litteratur, film og tv-studier. Hun er vært involvert i deltagerbasert og medialt overskridende kunstpraksiser i 10 år; som kunstner, kurator, og produsent for kunst happeninger, gallerier, kulturorganisasjoner og lokalsamfunn både i Storbritannia og internasjonalt. I Norge er hun kjent fra blant annet utstillingen ”Home and Away / Hjemme og borte” ved Union Scene i Drammen og Internasjonalt Kultursenter og museum i Oslo, og utstillingen ”Hardcore soft” som turnerte i Norge med Najonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design i 2006.

Clare Thornton bor og arbeider i Bristol og Oslo. Hun har en mastergrad i teaterstudier med design, engelsk litteratur med film og TV fra Universitetet i Glasgow i 1992, samt klassiske ballettstudier.

Utstillingen åpnes av billedkunstner Ebba Moi, kjent fra blant annet prosjektet New Meaning.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd og Arts Council of England.

Clare Thornton

“Pleats and Folds 2” Book work, shelf and step

Clare Thornton

Installation View

Clare Thornton

“Pleats and Folds 3” Ruff collar decorated with glass bobbins and silver charms

Clare Thornton

Ruff collar object and flesh tone curtain

Clare Thornton

“Pleats and Folds 2” Book work

Clare Thornton

Cello case and flesh tone curtain