SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


CULTEX


CULTEX
Japan og Norge, innovativ krysning i samtidige tekstile kunstpraksiser

Kunstnerpresentasjoner og paneldebatt Kunstnernes Hus, Akademirommet, 1. april, kl. 19.00 – 21.00

Kunstnernes Hus, Akademirommet, 1. april, kl. 19.00 – 21.00

SOFT galleri/NTK og Punkt Ø inviterer til kunstnerpresentasjoner og paneldebatt i forbindelse med lanseringen av CULTEX. En serie presentasjoner av de japanske og norske kunstnernes erfaringer følges av en paneldiskusjon der deltagerne i prosjektet diskuterer det flerårige, eksperimenterende samarbeidet. Resultatet av samarbeidet stilles ut på Galleri F15, med utstillingsåpning den 4. april.

I panelet:
Machiko Agano, professor i tekstilkunst
Yuka Kawai, ass. professor i tekstilkunst
Kiyonori Shimada, professor i tekstilkunst
Keiko Kawashima, prosjektkoordinator og daglig leder GalleryGallery, Kyoto
Anniken Amundsen, tekstilkunstner
Gabriella Göransson, tekstilkunstner
Eva Schjølberg, tekstilkunstner

Ordstyrer:
Lesley Millar, professor i tekstil kultur, University for the Creative Arts, UK og kurator for CULTEX
Det er åpent for spørsmål og innspill fra salen.

CULTEX vises i Galleri F15 i perioden 4. april til 31. mai, og utenfor i hagen frem til 2. august. CULTEX skal turnere Storbritannia i 2010 og Japan i 2011.

Nærmere informasjon om prosjektet:
De seks kunstnerne i CULTEX har arbeidet i tre transnasjonale par, og undersøkt ulike praksiser i forståelsen av form og struktur innen japansk og norsk tekstilkunst. Formålet med en slik tett samarbeidsform, der to og to kunstnere utvikler felles prosjekter, er basert på å skape en kontekst der nære relasjoner skaper forståelse for så vel sosiokulturelle som kunstneriske, materialmessige kunstpraksiser.

Hver kunstnerduo er satt sammen av kurator Lesley Millar. Etter grundige undersøkelser av hver deltagers kunstneriske praksis, der blant annet materialbruk, teknisk kompetanse, konsept og kontekstualisering er anvendt som vurderingsparametere. Hensikten har vært å bringe sammen relevante, men likevel differensierte metoder innen hver kultur og hvert kunstnerskap.

Utvekslingen har foregått på engelsk, et språk som verken de japanske eller norske kunstnerne anvender som sitt morsmål. Det å forholde seg til hverandre gjennom et, for begge parter, fremmedspråk har gitt samarbeidet en spesiell undertone der selve arbeidet med de kunstneriske prosjektene har dannet grunnlaget for forståelse og kommunikasjon. Innen de tre duoene har de seks anerkjente kunstnerne undersøkt og forsket seg frem til dikotomiske
kreative prosesser, der kulturell identitet og hver kunstners etablerte kunstneriske praksis er utfordret.

Samarbeidsformens spennvidde, der kryssende og divergerende kulturelle referanser har skapt friksjon og utfordringer, har resultert i oppsiktsvekkende og gjennomarbeidede verk. Disse presenteres ved Galleri F15 i perioden 4. april til 31. mai.

Presentasjonen og paneldebatten på Kunstnernes Hus gir en unik mulighet til førstehåndsinformasjon fra de japanske og norske kunstnerne. Debatten vil omhandle de erfaringer samarbeidet har medført. Kurator vil også bidra med sine erfaringer rundt prosjektet, samt presentere billeddokumentasjon av de ferdigstilte verkene.

Machiko Agano og Kiyonori Shimada er to av de fremste tekstilkunstnerne innen japansk, samtidsorientert tekstilkunst. De er begge innkjøpt av museer og sentrale samlinger i Japan, Storbritannia, Australia og USA. Deres, samt Yuka Kawais arbeider, vises for første gang i Norge i forbindelse med presentasjonen av CULTEX.

Lesley Millar er leder for The Anglo Japanese Textile Research Centre og har vært kurator for flere omfattende, turnerende utstillinger av japanske tekstilkunstnere internasjonalt.

Se også link: http://www.cultex.org/

Arrangementet på Kunstnernes Hus er støttet av Norske Tekstilkunstnere og SOFT galleri, og er utviklet i samarbeid med Galleri F15 og kurator Lesley Millar.

CULTEX er støttet av:
Norsk kulturråd, Punkt Ø/Gallery F15, Office for Contemporary Art Norway (OCA), Norske
Kunsthåndverkere (NK), Utenriksdepartementet (UD), Den norske ambassaden i London,
Den norske ambassaden i Tokyo, Billedkunstnernes Hjelpefond (BKH), Vederlagsfondet,
Chunichi Inadomi Fondet, UNIFOR – Universitetet i Oslo, University for the Creative Arts,
UK og Skandinavia-Japan Sasakawa Stiftelsen.

Med vennlig hilsen,
Janicke Iversen,
daglig leder,
Norske Tekstilkunstnere og SOFT galleri