SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Elise Storsveen

Elise Storsveen: Abstraktion und Einfühlung (detalj).

Elise Storsveen
Abstraksjon og innlevelse

21. februar – 31. mars 2019

Ta turen innom SOFT galleri torsdag 21. februar kl.18.00 – 20.00! På åpningen av Elise Storsveens utstilling Abstraksjon og innlevelse skal to DJ-er spille vinylsingler med 60- og 70-tallspop, ska, glam og hawaiiana på bærbare platespillere. Kjenn på varmen mellom tekstilene mens du drikker vin av plastglass, knasker saltstenger, snakker med kjentfolk og vrikker til sommermusikk.

Storsveen viser to store billedvever og to store arbeider i applikasjon, samt noen små billedvev.

Tittelen på utstillingen og et av verkene viser til den tyske kunsthistorikeren Wilhelm Worringers bok Abstraktion und Einfühlung fra 1907. Her deler Worringer samtidskunsten generelt inn i to motsetninger: abstraksjon, behovet for å trekke seg tilbake og avskjerme seg fra en urolig verden, og einfühlung (empati eller innlevelse), den figurative kunsten. Storsveen har på sin side en ja takk, begge deler-holdning til problemstillingen. At en kan ha både et empatisk forhold til abstraksjon og et mer abstrakt forhold til figurasjon. Hun har i flere år jobbet med både tegning, tekstil, collage og maleri med denne tittelen som felles bakteppe.

Utstillingen på SOFT handler om skulptur og kropp. Storsveen ser kroppen som et funksjonelt, elastisk, sterkt og villig verktøy som påvirker alt hun tenker og gjør. Kroppen som skulpturell form og skulpturer som illuderer kropp. Men det er flatt: tredimensjonalitet utforsket og utført todimensjonalt.

Tilsynlatende motsetninger går igjen. Hun skriver:

Abstraksjon og innlevelse, billedvev og applikasjon, hånden og hjernen, ukontrollert og metodisk, enkelt og komplekst, men alltid subjektivt og alltid i jakten på noe jeg ikke vet hva er.

For Storsveen handler det om å miste kontrollen og hengi seg til det ukjente. Hun jobber med applikasjon for å slippe unna den ufrivillige detaljkontrollen hun opplever i maleriet, men allikevel kunne jobbe med former og fortellinger på store flater. Og hun jobber med billedvev for å se hva et rigid system av renning og innslag åpner opp for av ukjente visuelle og taktile muligheter.

Elise Storsveen (f. 1969) bor og arbeider i Oslo, og jobber hovedsakelig med collage og tekstil. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1988-92) og ved Statens kunstakademi (1992-96). Hun har hatt en rekke utstillinger, deriblant på Kunstnernes Hus, Kunstnerforbundet, SOFT galleri, Galleri 0047 og Fotogalleriet, og deltatt i gruppeutstillinger på blant annet Nasjonalmuseet i Oslo, KODE, Bergen Kunsthall og Kunsthall Oslo. Storsveen er kjent for fanzinen Album med Eline Mugaas, som har blitt presentert på MoMA i New York, Kunsthalle Zürich og New York Art Book Fair. Hun står også bak en rekke offentlige utsmykkingsoppdrag, deriblant ved Ila Landsfengsel, St. Olavs Hospital i Trondheim, Litteraturhuset i Oslo og Arkitekthøyskolen. Storsveen har i tillegg kuratert flere utstillinger, blant annet den legendariske Hold stenhårdt fast på greia di sammen med Eline Mugaas og Kunsthall Oslo i 2013. Storsveen har kommende prosjekter på Munch-museet og Akershus Kunstnersenter (2019) og Henie Onstad Kunstsenter, Kunstbanken på Hamar og Kunsthall Oslo (2020).