SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Hans Hamid Rasmussen


Hans Hamid Rasmussen
VRANG - RETT

13. august - 27. september 2009

SOFT galleri er stolte av å presentere Hans Hamid Rasmussens seneste arbeider.
Rasmussens ble sist vist under vinterens stormønstring ”Afrika i Oslo” der han presenterte store skulpturelle former i brodert tekstil på Kunstnernes hus.

På SOFT galleri vil Rasmussen presentere en ny installasjon med tittelen ”Vrang – Rett”. Installasjonen tar utgangspunkt i fenomenet og begrepet rett- og vrangside av en tekstil.
Vranga er vanligvis den siden av tekstilen som vender ned mot en gjenstand, bort fra rommet eller inn mot kroppen. I Rasmussens installasjon er vranga synlig for betrakteren, og blir en tilgang til ”det andre.” Hans Hamid Rasmussen uttrykker at intensjonen med arbeidet er å sammenføre fortelling og rom på en slik måte at det blir mulig å ramme inn spørsmål som berører opplevelsen av å befinne seg utenfor – innenfor, feil – riktig og vrang – rett.

På mange måter kan Rasmussens siste prosjekt defineres som et kunstreferensielt prosjekt der ulike problemstillinger innen selve mediet, tekstil, tas opp til diskusjon. I tillegg kan Rasmussens arbeider forstås som bærere av en selvrefererende dualitet som betoner dialoger på tvers av nasjonalitet, kulturarv og kunstneriske formspråk. Ofte anvender han tekst i sine arbeider, noe som fremhever kulturell differensialitet, som er et av kunstnerens tematiske kjerneområder. Rasmussens broderiarbeider utfordrer også nedfelte og stereotype holdninger omkring kjønnsperspektiv og håndverksbasert kunst.

Hans Hamid Rasmussen arbeider som førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Kunstfag, linje for tekstil, og har således de seneste årene vært en viktig ressurs og veileder innen utvikling og forståelse av det tekstile felt som kunstnerisk medium, uttrykksform og diskurs.

Høy utstillingsvirksomhet i Norge og utlandet har gjennom en årrekke markert Rasmussens arbeider som viktige bidrag i samtidskunstfeltet. I 2004 representerte han Norge under São Paulo Biennalen, og i 2008 deltok han på Den Tredje Internasjonale Biennale i Guangzhou i Kina. Rasmussen har stilt ut en rekke ganger ved Kiasma i Helsinki, ved Contemporay Center Regional D’Art i Sete, Frankrike og Galleri Martin Asbæk i København. I norsk sammenheng har kunstneren avholdt en rekke separat- og gruppeutstillinger, blant annet sin avsluttende separatutstilling for forskningsprosjektet ”Hyllest til Hybriden” i Trondheim Kunstmuseum i 2007. I tillegg har Rasmussen vist sine arbeider ved Kunstnernes Hus, Stenersenmuseet, Vestfossen Kunstlaboratorium og LIAF, samt ved en rekke av landets kunstnersentre.
Hans Hamid Rasmussen er født i 1963 i Algerie men er oppvokst i Norge.
Hans Hamid Rasmussens utstilling, ”Rett – Vrang”, er anmeldt i Kunstkritikk av Kjetil Røed.

Utstillingen ble åpnet av billedkunstner Samir M`Kadmi.

Hans Hamid Rasmussen Hans Hamid Rasmussen Hans Hamid Rasmussen