SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Hilde Frantzen

Hilde Frantzen Foto: Kirsten Kjørholt

Hilde Frantzen
Terrenget - der landet ligger

9. august -  9. september 2018

SOFT galleri har gleden av å innlede høstsesongen med Hilde Frantzens separatutstilling Terrenget – der landet ligger.

Tittelen på utstillingen viser til Frantzens pågående prosjekt hvor hun forsøker å fange naturens egenart med en selvutviklet forskningsmetode. De siste årene har hun vært på flere feltstudier i den norske fjellheimen, på Svalbard og i Lofoten. I Ny-Ålesund levde hun på sivilisasjonens ytterkant med en rekke forskere fra hele verden. Hun ble inspirert av deres redskaper og metoder, og forsket på landskap, is og snø fra et kunstnerisk perspektiv.

Frantzen maler rutenett på tekstil som hun tar med ut og legger i naturen. Hver eneste sten, sprekk og bevegelse i terrenget gir utslag på rutenettet. Det geometriske mønsteret står i kontrast til omgivelsene rundt, og det kan oppleves som en virtuell verden har falt ned i naturen. Resultatet av landskapsmålingene blir omgjort til tekstile relieffer og tegninger.

Mine resultater kan kanskje ikke gi noen svar, men jeg prøver å finne det vakre og uforståelige fra forskernes metoder tolket ut fra min synsvinkel. Jeg bruker vitenskapens verktøy til å organisere virkeligheten og setter den inn i en kontekst som er lesbar for et større publikum.

For Frantzen framstår resultatene som fysiske malerier aktivert av naturen, hvor det uhåndgripelige flate maleriet har blitt virkelig og tatt fysisk form. Gjennom dette problematiserer og utfordrer hun maleriets fysikk, avgrensning og flathet. Hun ønsker å fremkalle en fysisk følelse, eller mental-materiell reaksjon, ved å bruke tekstil til å se nærmere på landskapet og dets væren på nye måter.

Frantzens prosjekt er også interessant sett i lys av nyere hjerneforskning. I 2005 oppdaget de norske legene Edvard Moser og May-Britt Moser såkalte gitterceller, som de senere mottok Nobelprisen i medisin for. Gitterceller (grid-cells på engelsk) fungerer som et koordineringssystem i hjernen og er viktige for vår stedsans og hukommelse. Frantzen har tatt gittercellene ut av hjernen og jobber med dem i det fysiske landskapet. Ved å bruke rutenettet til å kartlegge terrenget får hun en «hands-on»-kontakt med naturen, og øver opp gittercellene og det indre kartet. Hun skriver:

I dagligtalen bruker vi ofte naturen for å orientere oss og å ha noe fysisk å måle oss mot, for eksempel; lett som en fjær, tung som en stein, høy som et fjell osv. Jeg synes det er interessant å studere dette nærmere i denne tiden hvor megabyte og gigabyte er de mest brukte målenhetene. Personlig synes jeg det er utfordrende å forholde meg til fysikken. Hvor mye veier en megabyte? Hvor tynn er en tiff-fil?

Hilde Frantzen (f. 1982) bor og arbeider i Oslo. Hun har bachelor i avdeling for tekstil (2005 – 2008) og mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen (2008 - 2010). I 2008 var hun European Textile trainee ved University of Art and Design, Helsinki, Tilburg Textielmseum og Ratti textile company i Italia. Blant de siste separatutstillingene hennes er “Feltarbeid” på Galleri Svalbard i Longyearbyen (2017) Kunst på vandring arrangert av Akershus Kunstsenter (2015)  og på Galleri BOA i Oslo (2015). Hun har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger i Norge og utlandet, deriblant Tyskland, USA, Sverige og Litauen.

www.hildefrantzen.com

Hilde Frantzen

Foto: Øystein Thorvaldsen

Hilde Frantzen

Foto: Øystein Thorvaldsen