SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Jan Steinum


Jan Steinum
Red River Boy in the Cotton Candy Garden

14. januar - 14. februar 2010

SOFT galleri ønsker velkommen til åpning av Jan Steinums separatutstilling “Red River Boy in the Cotton Candy Garden”. Utstillingen omfatter en skulpturell rominstallasjon og et videoarbeid. Gjennom tematisk refleksjon omkring kroppens intime forhold til den tekstile objektkultur utfordrer og kontrasterer de to verkene hverandre. Her problematiseres blant annet dikotomier som sannhet og fiksjon, det konstruerte og det naturlige, begjær og inderlighet, historie og nåtid, og sist men ikke minst møtet mellom mennesket og natur.

Forbundet gjennom et nett av tråder, forsterkninger og reparasjon er utstillingens presenterte installasjon satt sammen av tekstiler som bærer sterkt preg av slitasje. Totaluttrykket minner om flådd hud eller pergamenter. Den nærmest museale objektreferansen setter installasjonen i utfordrende dialog med videoarbeidets mer metaforiske eller symbolistiske fremstilling av tekstilenes bruksfunksjon. Tablået som utspilles innehar historiske referanser til spesifikke spiritistiske ritualer der mennesket tilkjennes spesielle egenskaper hvis det beviselig kan overgå det naturstridige. Det tekstile fremheves således i videoarbeidet mer som en rekvisitt for fiksjon og konstruerte forestillinger, snarere enn å representerer materialets normalt sett jordiske og trivielle referanser. Slik belyses og fremheves tekstilene og objektenes flerfasetterte tilværelse, både deres beskjedne karakter og samtidig deres storhet ved historiene de forteller.

Steinums kunstneriske virke undersøker kryssingspunktet mellom det autentiske og det konstruerte, og finner et spenningsforhold mellom det prosaisk dokumentariske og den indre dramatikk i det iscenesatte. Med video, installasjon, skulptur og performance eksperimenterer kunstneren på tvers av mediale virkemidler og overfører således ideer fra et felt til et annet.

Jan Steinum (f.1970) er utdannet ved Academy of Fine Arts, Praha, Academy of Experimental Dance Theatre, København, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Kunstakademiet i Trondheim (NTNU). Han har avholdt en flere separatutstillinger og deltatt på en rekke gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Steinum har også en utstrakt liveartscenisk virksomhet.

Utstillingen er støttet av Vederlagsfondet.

Jan Steinum Jan Steinum Jan Steinum Jan Steinum