SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Katrine Meisfjord


Katrine Meisfjord
Contribution to the Development of Norway

3. juni - 27. juni 2010

Kl. 19.30: program ved Diana Nyalanga Etsabo og Lavleen Kaur.
Utstillingen åpnes av Hilde Hauan Johnsen, professor ved Avd. for spesialisert kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB).

SOFT galleri ønsker velkommen til Katrine Meisfjords debutantutstilling. Meisfjord avsluttet sitt masterstudium ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2009, og blir således den første avgangsstudenten SOFT galleri presenterer som del av vår nyopprettede årlige kuratering av én masterstudent vi finner særlig interessant. Utvelgelsen er gjort på bakgrunn av en vurdering av avgangsstudentenes arbeider ved avdelingene kunstfag og speisialisert kunst ved Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen.

Meisfjords utstilling er en videreutvikling av tematikken som hennes avgangsarbeid, As White as it Gets, tok utganspukt i. Politisk engasjement står i denne sammenheng sentralt, der særlig integreringspolitikk og norsk bistandsarbeid vies et nærmere fokus. Meisfjord stiller blant annet spørsmål ved den norske stat og det norske folks holdninger og stillingtagen til integrering av nye landsmenn og deres dertil hørende kulturelle balast. Makter vi å etablere en demokratisk og åpen implementering av nye nasjonaliteter og kulturelle utrykk, eller preges vi som nordmenn først og fremst av skepsis, bedreviten og holdninger som markere avstand? Hvor står vi pr i dag?

Contributions to the Development of Norway er et prosessrelatert og relasjonelt utstillingskonsept der prosjektets meningsbærende faktorer utelukkende forløses i interaksjon og meningsutveklsing mellom inviterte gjester og publikum. Utstillingsrommet er utformet som et stilisert klasserom, der hvite stoler utgjør det umiddelbare visuelle fokus. Stolene skal gjennom ulike arrangementer fylles med publikum som ønsker å ta del i Meisfjords program av inviterte gjester med flerkulturell bakgrunn, samt nordmenn som arbeider med integreringspolitiske oppgaver. I disse møtene skal utveksling mellom ulike kulturer og ulik kunnskap høres, ses og utfordres.

Hvite arbeidsantrekk inngår også i utstillingens rombaserte installasjon. Antrekkene står som symbol for nasjonale og kulturelle hierarkier, og inviterer til refleksjon rundt ulike roller i det internasjonale bistandssystemet - der også Norge utgjør en sentral part.

Program 3.juni kl 19.30:
Den kenyanske journalisten Diana Nyalanga Etsabo reflekterer rundt nordmenns relative holdning til toleransebegrepet, og stiller sørsmål ved hva Norge kan lære av andre kulturelle systemer? Etsabo er journalist og er for tiden deltaker i Fredskorpsets utvekslingsprogram i Norge. Hun arbeider blant annet som radioreporter i Nairobi, og er medlem i Association of Media Women in Kenya.

Lavleen Kaur deltar med performance, i form av dans, basert på utstillingens konsept. Hun har også med seg danserne Shilpi Bhatnagar, Navreet Kaur og Medha Sharma i forestillingen. Lavleen Kaur er danser, koreograf, skuespiller og kriminolog.

Program 8.juni kl 19.00:
Ungdommer fra Riverside ungdomshus, Sohaila Al-Khoyat, Ikram Bouhmidi og Sagad Hakem Abbas, forteller om den kulturelle arv de bærer med seg fra sine foreldres hjemland i Marokko og Irak. Hvilke spesielle egenskaper har ungdommer med tilknytning til flere kulturer?

Stine Wågsås fra Oslo kommunes introduksjonsprogram på Grønland og Rebekka Tvedt Skarberg fra integreringsprogrammet Ny sjanse forteller hvordan Oslo kommune arbeider for å nyttegjøre kompetansen flyktninger og immigranter bringer til Norge.

Katrine Meisfjord (f.1966) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) i 2009. Hun har vært bodatt i Uganda og Nicaragua, er tidligere utdannet sykepleier og har erfaring fra bistandsarbeid.

Utstillingen er støttet av:
Billedkunstnernes Vederlagsfond (NBK), Norsk kulturråd, Oslo kommune og Bergen kommune.

For pressevisning og informasjon kontakt SOFT galleri:
Janicke Iversen: .(JavaScript must be enabled to view this email address) / Kristin Sæterdal: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
47 48 17 70 / http://www.softgalleri.no