SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Kristian Øverland Dahl


Kristian Øverland Dahl
Stille Natt og Realitetene

15. april - 30. mai 2010

SOFT galleri ønsker velkommen til Kristian Øverland Dahls utstilling Stille Natt og Realitetene. Utstillingen viser arbeider som tematiserer forkledninger.

Artist talk med Kristian Øverland Dahl og Julie Ilona Balas

SOFT galleri søndag 30. mai
Saft og bønn fra kl 14 til 15.

Vi inviterer til kaffe, te og kjeks, samt samtale omkring det vanlige og det uvanlige. Påstanden; “alt var jo bare den vanlige drepinga” setter anslaget for tematikken.

Kristian Øverlands Dahls utstilling Stille Natt og Realitetene har siste visningsdag søndag 30. mai. I forbindelse med avsluttningen arrangerer vi en artist talk der kunstner i dialog med skribent Julie Ilona Balas reflekterer omkring ulike temaer utstillingen referer til.

Velkommen!

Om utstillingen:
Gjennom historien har personer hatt nytte av ulike forkledninger for å signalisere en posisjon eller en hensikt. Signalene som forkledningen sender ut kan virke forvirrende på den uinnvidde, men vil virke stabiliserende i en kjent kontekst. Ofte er det snakk om prosesser som innebærer risikable personlige investeringer, som for eksempel i den katolske skriftestol. Forkledningen dekker til personligheten, men kan også brukes for å oppnå en sterkere tilknytning til det entydige og virkelige.

Utstillingen presenterer arbeider som tematiserer forkledninger. Arbeidene inkluderer figurer/skulptur i ladede situasjoner, der menneskelige figurasjoner utfordres av og spiller videre på tekstilenes konkrete tilstedeværelse.

Øverland Dahl arbeider med et vidt spekter av medier og teknikker med hovedvekt på tredimensjonale rombaserte installasjoner og skulptur. Teatrale fremstillinger av konflikter der subjektet møter antagonistiske krefter danner et gjennomgangstema. Om utstillingen sier kunstneren selv; «retorikken gjennomsyrer oss, forkledninger, skulpturer, realiteter…».

Øverland Dahls prosjekter kan også forstås som allegorier for kunsten og dens omgivelser. Arbeidene knytter an til økonomiske, politiske og psykososiale betingelser der også produksjon og daglig omgang med tekstiler problematiseres. Allegoriene fungerer som virkemiddel for å synliggjøre materialene på en frigjørende måte. Dahl diskuterer det materielle som problem, og som historie.

Kristian Øverland Dahl er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo (KHiO) og fra Kunsthøgskolen i Bergen avd. Akademiet (KHiB). Han har hatt separatutstillinger ved Trafo galleri i Asker og UKS i Oslo, og har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Han er medlem i kunstnergruppen D.O.R. som vil stille ut på Witte de With i Rotterdam i juni.

For pressevisning og informasjon vennligst kontakt SOFT galleri ved:
Janicke Iversen: dl[att|softgalleri.no / Kristin Sæterdal: formidling[att]softgalleri.no
47 48 17 70 // http://www.softgalleri.no

Kristian Øverland Dahl

Protrett av Dorthy Lawrens

Kristian Øverland Dahl Kristian Øverland Dahl

Den villige tjenerens nederlag

Kristian Øverland Dahl

X-ray