SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Margrethe Loe Elde

Margrethe Loe Elde: avklipp. (Foto: Øystein Thorvaldsen).

Margrethe Loe Elde
avklipp

25. oktober - 25. november 2018

De siste årene har Margrethe Loe Elde vært opptatt av å utforske tekstilenes materialitet, og hvordan de kan la seg forme fra flater til volumer uten bruk av nål og tråd. Det har handlet om å lete etter tekstilenes «natur», om å arbeide direkte og intuitivt, og om å legge til rette for en arbeidsprosess med stor tillit til materialenes iboende egenskaper. Utstillingen avklipp på SOFT galleri er en naturlig fortsettelse av dette arbeidet.

Loe Elde arbeider hovedsakelig med utgangspunkt i tekstilt avfall. Hun synes det tekstile avfallet er interessant fordi det er nært og intimt forbundet med oss mennesker og levd liv. Klær, sengetøy og gardiner er bærere av historier og opplevelser. Historiene blir borte men lever allikevel videre som avtrykk i materialene, som slitasje, hull og flekker. For Loe Elde tilfører de brukte materialene en ekstra dimensjon, og de skjulte historiene ligger som en stille undertone i arbeidene hennes. 

I arbeidet med utstillingen “avklipp” har jeg vært spesielt opptatt av det som blir til i randsonene av vår oppmerksomhet, det som oppstår som følge av andre hendelser og handlinger. Det som unndrar seg regi, og det kritiske blikket. Som mellomrommene, restene, det som ligger igjen når noen flytter ut, som avfallet fra en byggeplass, som baksiden av et broderi, som avklippet etter et utklipp…

Skulpturene og objektene i utstillingen er laget av tøyrester, avklipp, filler fra klær og avlagte tekstiler. De er bygget opp over lang tid, lag på lag. Som avleiringer, eller bunnfall. Loe Elde ønsker i stor grad å la skulpturene få den formen som blir til naturlig, uten å regissere for mye underveis.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens utstillingsstipend.

Margrethe Loe Elde (f.1968) bor og arbeider i Hokksund, og er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Bergen. Hun har deltatt i gruppeutstillinger som Tendenser, Connecting og Årsutstillingen for kunsthåndverk en rekke ganger, og hvor hun i 2014 mottok Kunshåndverkprisen fra BKH. Hun har hatt separatutstillinger i blant annet Akershus Kunstsenter, Østfold Kunstnersenter og Galleri Format, og har mottatt flere kunstnerstipend. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, KODE Bergen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg Kommune og Pilotgalleriet i Buskerud.

www.margretheloeelde.com

Margrethe Loe Elde

Margrethe Loe Elde: avklipp. (Foto: Øystein Thorvaldsen).

Margrethe Loe Elde

Margrethe Loe Elde: avklipp. (Foto: Øystein Thorvaldsen).

Margrethe Loe Elde

Margrethe Loe Elde: avklipp.