SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Petter Hellsing

Foto: Øystein Thorvaldsen

Petter Hellsing
Tillvarons Ornamentik

1. mars – 8. april 2018

Vi har gleden av å presentere den svenske kunstneren Petter Hellsings første utstilling i Norge.

I flere utstillinger har Hellsing forfulgt tematikken rundt vekslingene mellom kaos og orden i globaliserte byer. På SOFT galleri forsetter han å utforske dette temaet med en stedsspesifikk improvisasjon som bærer tittelen Tillvarons Ornamentik. Med enkle vever, tekstile collager, keramikk, animasjoner og trekonstruksjoner bygges installasjonen i løpet av ti intensive dager i forkant av åpningen. Den skapende prosessen er en viktig del av verket.

Hellsing har en spesiell interesse for det moderne Kina hvor han selv har opplevd kraften i den raske byforvandlingen, der endringer i det sosiale og fysiske landskapet visker ut grensen mellom det lokale og globale. I en by av betong og stål har de tekstile materialene en helt egen plass. Som midlertidige konstruksjoner kan de skape fleksible rom i sfæren mellom det private og offentlige, og blir en utfordring for den bestandige arkitekturen. I utstillingen på SOFT galleri nærmer Hellsing seg tilværelsens ornamentikk gjennom håndens improvisasjon. Hånden leser foranderlighetens mønster og fortellingen oppstår i rommet, i nået og den sosiale dialogen. Rytmen i vevens bindinger og linjer går igjen i treverkets arkitektoniske konstruksjoner. Menneskets mål, kropp og hender speiles i håndverksprosessen. Det er en handling der fortellingen formidles gjennom sanselig erfaring, der tanken fortsetter gjennom hånden, og hånden forlenger kroppen ut mot verden gjennom håndverkets verktøy.


Petter Hellsing (f. 1958) bor og arbeider i Stockholm og på Gotland. Han er utdannet på Konstfackskolans avdeling for skulptur i Stockholm (1983/89), på Kungliga konsthögskolan ”Textilism” Stockholm (2011/12) og sosialantropologi ved Göteborgs Universitet (1980/81).

Han har hatt flere separatutstillinger, blant annet på Galleri Tegen2 i Stockholm, Galleri PS i Göteborg, Galleri 21 i Malmö, Overgaden i København og Luleå Konsthall. I årene 2002 – 2005 turnerte han rundt i Sverige med utstillingen og workshoppen «I ett hus vid skogens slut» i samarbeid med Riksutställningar. Deler av dette prosjektet ble vist på gruppeutstillingen Pricked: Extreme Embroidery, Museum of Arts & Design, New York (2007/08) og på Flexible 4: «Identities» i Odense, Linz, Tilburg og Manchester (2003/04).

Hellsing har deltatt på mange gruppeutstillinger i Sverige og utlandet. I Kina har han deltatt i 2nd Hangzhou Triennial of Fiber Art 2016, From Lausanne to Beijing the 7th International Fiber Art Biennale Exhibition i Nantong 2012 og 5th International Fiber Art Biennale Exhibition i Beijing 2008. Han var også Artist in Residence med separatutstilling på Tainan National University of the Arts i Taiwan (2014). Hellsings kunst er innkjøpt til offentlige samlinger som Nationalmuseum og Statens konstråd, samt svenske kommuner og fylkeskommuner, og han har gjort flere offentlige verk, blant annet Arboretum, Danderyds Sjukhus (2016), PatchUp, Region Gotland (2014) og Samtidsmönster, Flygvapen Museum Linköping (2010).

www.petterhellsing.se


Kunsthistoriker Jorunn Veiteberg har skrevet en tekst til utstillingen:

Striper mot kaos

Striper er eit gjennomgåande motiv i Petter Hellsings installasjon “Tilvarons ornamentik”. Ikkje berre er dei vevde tekstilane hans rike på striper, men dei oppstår også som ei logisk følgje av korleis trekonstruksjonane er bygde. Stripene er både struktur og dekorasjon i denne totalinstallasjonen, men dei står også for mykje meir. Striper, enten dei er breie eller smale, tjukke eller tynne som ein strek, er eit kulturelt merke, eit teikn for noko som er skapt og konstruert. Og dei kan ha mange funksjonar. I ei kaotisk verd brukar vi striper til å skapa visuell og konkret orden. Med striper markerer vi grenser og deler inn. Ikkje minst i det kaoset av inntrykk som ein storby byr på, kjem det godt med at vi ser ut til å ha ein innebygd sans for å sortera og ordna inntrykka våre etter bestemte mønster. Bygningskroppane i eit bylandskap lar seg difor oppleva som eit mønster bygd på gjentaking og variasjonar i rytmiske intervall. Ordvalet er bevisst. Ornament har mykje felles med musikk, og som ein rytmisk kunstart vender det seg først og fremst til kropp og kjensler.

Ei kvar stripe er ein rytme, ein slags visuell musikk som strekkjer seg ut i tid og skapar rørsle: Kvar begynner ho og kvar sluttar ho? Kva er under og kva er over? Striper drar blikket til seg og skapar visuell spenning. Ikkje rart at mange målarar er opptatt av kva dei kan gjera med striper. Petter Hellsing sine stripe-vevnader inngår i ein dialog med denne måleritradisjonen, men samstundes er dei også djupt forankra i folkelege vevtradisjonar i store delar av verda. Å veva har stort sett vore identisk med å laga stripemønster. Gjennom heile sitt kunstnarskap har Petter Hellsing vore opptatt av å utfordra samtidskunsten i deira forståing av kva som er relevante medium og teknikkar, og ikkje minst kva som kunstnarlege sentra. Hans kunst peikar mot andre mogelege svar, ikkje minst gjennom å opna for det ornamentale som ein måte å sansa tilværet på.


Bilder av utstillingen

Petter Hellsing

Foto: Øystein Thorvaldsen og Petter Hellsing