SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Pia Antonsen Rognes

Foto: Magnús Elvar Jónsson

Pia Antonsen Rognes
In this fever of defiance

11. august - 11. september 2016

Utstillingen åpnes av billedkunstner og skribent Tommy Olsson.


Det som rører seg i meg

et ulmende sted av dump smerte, av hoven masse
det som fyller revnen i brystkassa

gapet som eser og presser seg ut mellom ribbena
renner ut i klaser og limer meg til sengen

smelter kjøtt og knokler
geleider meg ned til jorden

som tidvis reiser seg i villrede
og krevende, sultent, tvinger meg på slep

krever min menneskelighet
fortærer og forfører

å sette form på dette ordløse stedet
formløse vesenet
som presser seg ut over meg


Det er med stor glede vi starter kunsthøsten 2016 med å presentere Pia Antonsen Rognes aller første separatutstilling. I utstillingen «In this fever of defiance» viser hun nyproduserte skulpturtelle verk. Hovedverket i utstillingen har tittelen «Shapes of violence» Det henger fra taket og brer seg ut over gulvet i gallerirommet. Av syntetiske tekstiler, fuskepels, lateks og metall, former hun komplekse overflater som fremstår som forvridde og hovne kroppslige former. Hun skaper kropper fri fra begrensningene til menneskekroppen, fri fra den trange kamuflasjen som huden er, fri til å uttrykke seg gjennom objektets overmenneskelige antropomorfe kvaliteter.

Pia Antonsen Rognes er i sine arbeider opptatt av selvdestruktiv menneskelig adferd. Det umulige og det kompliserte som driver et menneske til å skade seg selv. Hun tenker gjerne på selvdestruktivitet ut i fra et utviklingsmessig perspektiv, at den er hensiktsmessig i det at det hjelper et individ med å overkomme vanskelige følelsestilstander. Slik ligger det også en slags kjærlighet i den destruktive driven, som gleden og nødvendigheten av en utvei, en kjær løsning på noe som er langt vanskeligere, noe uoverkommelig.

Gjennom sine skulpturelle verk leter Pia Antonsen Rognes etter paralleller mellom sanseopplevelsen som frembringes av sammensmeltingen av negative og positivt ladede objekt, og en emosjonell erfaring –hvordan menneskekroppen har plass til drifter som vold og kjærlighet på samme tid. Kjernen i hennes virke ligger i nettopp disse ekstreme motpolene. Konflikten i det å dyrke selvdestruktivitet som noe godt, og det faktumet at man selv tar skade av denne adferden.

Pia Antonsen Rognes leter etter materialer og sammensetninger som gir sterke og motstridende assosiasjoner. Materialer og former som appellerer til sansene og som ligner kropp er for Rognes som et vokabular for å lese følelser inn i et verk.

Pia Antonsen Rognes (f.1986, Trondheim) bor og arbeider i Oslo. Rognes har Mastergrad i billedkunst fra Iceland Academy of the Arts i Reykjavik fra 2014. Hun har Bachelorgrad fra tekstil avd, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen fra 2012. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger både i Norge og på Island. Blant annet i Trøndelagsutstillingen i 2015, hvor hun mottok debutantprisen for verket «As they believe my lying body», i 2013 deltok hun både på Høstutstillingen og Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling, hvor hun mottok Kunsthåndverkprisen fra BKH for verket «river i meg venter lokker vekker den som lengter». Høsten 2018 viser hun separatutstilling på Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd


www.piaarognes.com

Pia Antonsen Rognes

Pia Antonsen Rognes: In this fever of defiance
Foto: Magnús Elvar Jónsson

Pia Antonsen Rognes

Pia Antonsen Rognes: In this fever of defiance
Foto: Magnús Elvar Jónsson

Pia Antonsen Rognes

Pia Antonsen Rognes: Tease 2016
Foto: Magnús Elvar Jónsson