SOFT galleri //
Norske tekstilkunstnere

Rådhusgaten 20
0151 Oslo

tlf: +47 22 33 59 82

E-postadresser:

formidling[att]softgalleri.no

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 12-17
Lørdag-søndag: 12-16
Mandager stengt

Galleriet er stengt i jule- og påskeferie, samt hele juli måned hvert år.
Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

Utstillinger


Unn Sønju


Unn Sønju
RAW WAR

8. oktober - 15. november 2009

Som en av nestorene innen norsk billedvev viser Unn Sønju et utvalg arbeider fra antikrigsserien RAW WAR. Vevnadene er laget som en protest mot krig, der også medienes trivialisering av krigføring og populærkulturens transformering av voldelige handlinger til ren underholdning rettes et kritisk søkelys mot. Billedvevserien består av totalt 11 arbeider, hvorav vel havparten vises i utstillingen. Arbeidene er laget i perioden 2006-09.

Sønju har arbeidet som høgskolelektor, førsteamanuensis og professor på avdeling for estetiske fag ved Høyskolen i Oslo. Hennes interesse for faget er først og fremst rettet mot en årelang eksperimentering der billedvevens tradisjonstunge og håndverksbaserte formula er søkt videreutviklet i teknisk og tematisk forstand. Ved hjelp av vevens iboende plastiske og tredimensjonale muligheter har hun blant annet utarbeidet et relieffbasert uttrykk som utfordrer vevens tradisjonelle todimensjonale flate. Også i innholdet, som for eksempel i arbeidet Guantanamo, ser vi en vilje til fornyelse av vevens ofte tradisjonsbundne billedformular. I et abstrahert formspråk, og gjennom aktiv bruk av tekst og symboler reflekteres dagsaktuelle og samfunnsrelevante problemstillinger. I Sønjus arbeider fremkommer således en rekke paradokser der tradisjon møter samtid, der håndverk møter konsept, og der taktil tekstilkunst møter en hard realpolitisk virkelighet.

Unn Sønju er utdannet ved College of Art, Leeds, England (1957-59) og ved Den Kvinnelige Industriskole i Oslo (1960-62). Hun har stått for et trettitals separatutstillinger, og deltatt ved en rekke kollektiv- og gruppeutstillinger i Norge og utlandet. Sønjus arbeider er innkjøpt av en rad offentlige og private samlinger, deriblant Oslo kommunes kunstsamlinger og Norsk kulturråd. Hun har også utført om lag 20 offentlige utsmykninger, hvorav flere for Høgskolen i Oslo de seneste årene.

Åpningen markeres med en halvtimes trommesolo – ingen ord, ingen tale, kun lyd.

En nyprodusert katalog lanseres i forbindelse med utstillingen. Inntektene går i sin helhet til aksjonen Bestemødre for fred.

Utstillingen er kuratert av styret i Norske tekstilkunstnere.

Møt kunstneren UNN SØNJU i utstillingen ”RAW WAR” Søndag 15. november kl 13:00
Kunstneren vil snakke om sine arbeider og gi en utdypende introduksjon til så vel tekniske som innholdsmessige aspekter ved serien RAW WAR.
Det blir anledning til samtale og spørsmål etter omvisningen.

Unn Sønju

RAWAR

Unn Sønju Unn Sønju

WON NOW